11 Νοε 2016

20161029 | τα χωριά | 52 | νενητούρια


Όλα τα χωριά της βόρειας Χίου είναι αμφιθεατρικά χτισμένα στις πλαγιές της Αμανής και του Πελιναίου. Παλιά, τα μονοπάτια διέτρεχαν τους οικισμούς, όταν έγιναν οι «αμαξωτοί» δρόμοι τα περισσότερα χωριά χωρίστηκαν στα δύο, ένα κομμάτι από πάνω ένα από κάτω. Τα σπίτια ακολουθούν τη μορφολογία του εδάφους, οι περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν, τα δέντρα μεγάλωσαν, οι καλλιεργημένες πλαγιές έγιναν λόγγοι, οι οικισμοί σιγά σιγά καλύπτονται από την άγρια βλάστηση. Έτσι στα Νενητούρια πέρα από την εκκλησία, το σχολείο, το καφενείο «βόρειο σέλας» και 2-3 κατοικίες πάνω στο δρόμο δυσκολεύτηκα να καταλάβω πού είναι τα σπίτια· από το δρόμο δεν φαινόταν τίποτα.

το κείμενο και οι φωτογραφίες, στο aplotaria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: