30 Ιουν 2015

20150628 8 φωτογραφίες από το οροπέδιο της νίδας (ΙΙ)

20150628 8 φωτογραφίες από το οροπέδιο της νίδας (Ι)

20150627 8 φωτογραφίες από το οροπέδιο της νίδας (ΙΙ)

20150627 8 φωτογραφίες από το οροπέδιο της νίδας (Ι)

20150626 8 φωτογραφίες από το οροπέδιο της νίδας και το ιδαίον άντρον

20150626 4 φωτογραφίες από την Αξό

20150625 8 φωτογραφίες από τα βράχια στη θάλασσα