30 Ιουν 2015

20150628 8 φωτογραφίες από το οροπέδιο της νίδας (ΙΙ)









20150628 8 φωτογραφίες από το οροπέδιο της νίδας (Ι)









20150627 8 φωτογραφίες από το οροπέδιο της νίδας (ΙΙ)









20150627 8 φωτογραφίες από το οροπέδιο της νίδας (Ι)









20150626 8 φωτογραφίες από το οροπέδιο της νίδας και το ιδαίον άντρον









20150626 4 φωτογραφίες από την Αξό





20150625 8 φωτογραφίες από τα βράχια στη θάλασσα